Naša záhrada Octopia.sk

Ako si svojpomocne realizovať jednoduchú automatickú závlahu

Automatická závlaha | | Stiahnuť článok Realizácia záhrad na kľúč | Bratislavský a Trnavský kraj

Domáci majstri to majú o čosi jednoduchšie, pretože rôzne práce si vedia zrealizovať sami. S tým ide ruka v ruke úspora, čo je predovšetkým v dnešnej dobe veľmi dôležitý faktor. A práve kutilom je určený dnešný text. Povieme si čosi o tom, ako si svojpomocne zhotoviť jednoduchý automatický závlahový systém. Tak nech vám ide robota od ruky

Čo budeme potrebovať

Pred samotným začatím prác si povedzme, čo k realizácii projektu budeme potrebovať:

A teraz už prejdime k samotným krokom.

1. Projektová predpríprava

V tomto kroku je potrebné si do plániku zakresliť celý projekt závlahového systému. Je nevyhnutné zaznačiť jednotlivé rozvody, od riadiacej jednotky k filtrom a následne k rozstrekovačom. Všetko musí byť zdokumentované, ináč nebude systém funkčný. Dôležité je tiež rozplánovať si polohu jednotlivých rozstrekovačov podľa ich dosahu (tieto miesta si vyznačíme kolíkmi), aby bol pokrytý celý trávnik a neostali na ňom hluché miesta. Ak si nie ste istí, či si projekt závlahy dokážete zdokumentovať sami, oslovte radšej odborníkov. Už za niekoľko desiatok eur (zvyčajne do 50 €) si viete zabezpečiť kvalitný plán, na základe ktorého budú práce vyhotovené zodpovedne, funkčne a spoľahlivo.

2. Riadiaca jednotka, dažďový senzor a výkop rozvodov

V technickej miestnosti (prípadne inde v interiéri) umiestnite a zapojte riadiacu jednotku. Z nej budú viesť káble ku každému elektromagnetickému ventilu aj k dažďovému senzoru (ktorý musí byť tiež napojený na každý jeden ventil). Nasledujú výkopové práce, kedy podľa plániku zrealizujete rozvody od zdroja vody až k elektromagnetickým ventilom a od nich po jednotlivé rozstrekovače. To však nie je všetko. K spomínaným ventilom musí viesť aj kábel z riadiacej jednotky a dažďového senzora.

3. Umiestnenie ventilov a rozstrekovačov

Na trávniku podľa plánu závlahy rozmiestnime elektromagnetické ventily (a, samozrejme, napojíme ich na riadiacu jednotku a dažďový senzor), vždy na podklad z kamennej drte, prípadne rovno na ploché kamene. Na tieto miesta položíme kryt zarovno s terénom, aby tak vznikla šachta. K ventilom sa musíme vždy vedieť rýchlo dostať. Od elektromagnetických ventilov vedieme hadicou rozvod až k rozstrekovačom. Tie je potrebné starostlivo „zasadiť“ do pôdy na úrovni terénu. V plániku si dôkladne prezrieme jednotlivé závlahové sekcie. Tie tvorí vždy ventil a určité množstvo rozstrekovačov. Celý plánik je v podstate rozdelený na sekcie. Na najnižšie množstvo každého takéhoto úseku umiestnime drenážny ventil na odtok prebytočnej vody.

4. Skúška funkčnosti

Ak ste postupovali podľa návodu a, predovšetkým, plánu závlahy, mali by ste mať vyhrané. Na záver totiž ostáva už iba celý systém vyskúšať. Pripomíname, že ide o relatívne jednoduchú automatickú závlahu. Existujú aj komplexnejšie systémy, ktoré sú však aj nákladnejšie.