Naša záhrada Octopia.sk

Automatická závlaha: kapacita vody a vetvy

Automatická závlaha | | Stiahnuť článok Realizácia záhrad na kľúč | Bratislavský a Trnavský kraj

Jednoduchým spôsobom si môžete spočítať, aký veľký prítok vody musí mať vodovod alebo aký výkon musí mať čerpadlo dodávajúcu vodu do zavlažovacieho systému. A koľko zavlažovacích trysiek môže byť na jednu vetvu napojených, aby pokryli celú záhradu.

Meranie prietoku vody:

Budete potrebovať stopky, aby ste dokázali zmerať, za koľko sekúnd dokážete naplniť 10L nádobu vodou. Pokiaľ bude voda napájaná pomocou čerpadla, pripojte k čerpadlu 1m dlhú hadicu ¾ a opäť zmerajte, ako dlho bude trvať napustiť 10L nádobu. Dôležitá je tiež najväčšia vzdialenosť od kohútika alebo čerpadla k poslednému zavlažovaču. Na každých 15 m hadice pripočítajte čas k naplneniu 1sekundu.

Počet vetví:

Aby ste dokázali vypočítať presný počet vetiev pre automatické zavlažovanie, je potrebné použiť tabuľky uvedené od výrobcov. V tabuľkách sa počíta s rôznymi typmi zavlažovačov, rozdelených podľa uhlu rozstreku a objemu spotrebovanej vody. Spotrebu vody pre celý systém získate, keď vynásobíte plánovaný počet zavlažovačov danými údajmi od výrobcu.

Výpočet: Spotreba vody / prietok vody

A výsledné číslo zaokrúhlite smerom hore a dostali ste počet vetiev na vašu záhrady