Automatická závlaha, kobercový trávnik - Senec

Klient: Súkromná osoba
Dátum: 12.02.2021
Služba: Automatická závlaha

Po dokončení zemných a búracích prác v Senci, o ktorých si môžete prečítať v starších Referenciách, majitelia využili naše služby aj v ďalšej etape prípravy ich pozemku.

Tentokrát sme však pre nich robili záhradkárske práce týkajúce sa založenia nového trávnika a vystavania celého závlahového systému. Na pomoc sme si prizvali spoločnosť ZahradaNaMieru.sk, nakoľko sme chceli odviesť prácu na profesionálnej úrovni. Našim zákazníkom sme spolu odovzdali nielen krásnu, ale hlavne kvalitne spravenú záhradu podľa ich predstáv.

Novšia referenciaAutomatická závlaha - Senec