Naša záhrada Octopia.sk

Ochorenie trávnika – Machy

Kobercový trávnik | | Stiahnuť článok Realizácia záhrad na kľúč | Bratislavský a Trnavský kraj

Sa veľmi často vyskytujú v tráve, vytláčajú trávu a trávny porast hľadiska úžitkového a estetického poškodzujú trávnik.

Machy sa šíria vegetatívnym i generatívnym spôsobom. Na ich výskyt a šírenie v trávnom drne majú vplyv hlavne: nadmerná vlhkosť pôdy, ktorá je spôsobená zhutnením pôdy alebo špatnou drenážou pozemku, nedostatok svetla, stála vlhkosť, nevhodný režim zavlažovania.

Rizikovým faktorom je i výrazne kyslá pôda. Vysoký výskyt machu svedčíš obecne o malej starostlivosť o trávnik. K mechanickým metódam, ktoré brania výskytu a rozšíreniu machu v trávniku, patrí podľa Strakové et al. (2002) odstránenie podmienok, ktoré dávajú títo organizmy prednosť. Jedná sa predovšetkým o zlepšenie svetelných podmienok, odstránenie nadbytočnej vlhkosti z pôdy. K preventívnemu opatreniu patrí vyvážená minerálna výživa, prípadne upravená pôda tak, aby hodnota pH sa pohybovala medzi 6-6.5. K chemickým ochranným opatreniam patrí ošetrenie prípravkami na báze siránu amonného a siránu rlrznatého a herbicidy s účinnymi látkami chloroxuron, quinoclamin, dischlorphen a dalšie.